FANDOM


Sat Ke Pramaann (Tapaswi Guru) – Ram Nihora Tonder, Shyami ShastriEdit

1. Baba Ke Charann Me O Guru Ke Bhajan Me Na.mp3
2. E Ga Manu Bhai.mp3
3. Giroudpuri Ma Hoge Ho Anjor.mp3
4. Kab Aabe Guru Baba Tai Mor Galiya.mp3
5. Kabar Dongari Pahaad Ma Baba Dhooni La Baare Aankhi Moond Ke.mp3
6. Kahaan Khojat Fire Kuda Kachara Ma.mp3
7. Kaise Karanv Mai Bakhan Bane Sabo Ke Siyaan.mp3
8. Sat Ke Bhajan La Gale.mp3
9. Tai To Tan La Tapaaye Ga Maadi La Mod Ke.mp3
10. Tor Charann Ke Miltis Dhool Lagai Letenv Maath Ma.mp3